Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych

9 lutego 2023 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

Rozporządzenie:

  • określa metody oceny bólu, monitorowanie skuteczności leczenia bólu oraz obowiązek prowadzenia postępowania terapeutycznego mającego na celu łagodzenie i leczenie bólu w warunkach ambulatoryjnych;
  • wprowadza obowiązek prowadzenia kart oceny natężenia bólu u pacjentów.

Wszystkie Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mają czas na dostosowanie swojej działalności do wymagań określonych w tym rozporządzeniu.

Pełny tekst Rozporządzenia wraz z załączoną Kartą znajdą Państwo tutaj>>.

Wychodząc naprzeciw nowym okolicznościom, zapraszamy przychodnie POZ i AOS do skorzystania z kursów e-learningowych "Ból przewlekły dla lekarzy POZ i AOS" oraz „Ból przewlekły dla pielęgniarek i położnych POZ i AOS” i przeszkolenia Państwa personelu medycznego oraz uzyskania dla przychodni Certyfikatu Edukacyjnego w zakresie leczenia „Bólu przewlekłego”.

Partnerzy: